هاست اختصاصی با منابع اختصاصی برای شما
up time 100% با هاست هاست های Content delivery network
 • Product 1

  هاست اختصاصی با ظرفیت 1 گیگابایت

  • هاست اختصاصی با ظرفیت 1 گیگابایت سرعتی بالا


   در صورتی که بازدید روزانه زیادی دارید این سرویس پیشنهاد ما به شما می باشد .
  شروع از
  75,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست اختصاصی با ظرفیت 2 گیگابایت

  • هاست اختصاصی با ظرفیت 2 گیگابایت سرعتی بالا


   در صورتی که بازدید روزانه زیادی دارید این سرویس پیشنهاد ما به شما می باشد .
  فقط
  85,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست اختصاصی با ظرفیت 3 گیگابایت

  • هاست اختصاصی با ظرفیت 3 گیگابایت سرعتی بالا


   در صورتی که بازدید روزانه زیادی دارید این سرویس پیشنهاد ما به شما می باشد .
  فقط
  90,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست اختصاصی با ظرفیت 5 گیگابایت

  • هاست اختصاصی با ظرفیت 5 گیگابایت سرعتی بالا


   در صورتی که بازدید روزانه زیادی دارید این سرویس پیشنهاد ما به شما می باشد .
  فقط
  120,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست اختصاصی با ظرفیت 7 گیگابایت

  • هاست اختصاصی با ظرفیت 7 گیگابایت سرعتی بالا


   در صورتی که بازدید روزانه زیادی دارید این سرویس پیشنهاد ما به شما می باشد .
  فقط
  150,000/ماهیانه
  سفارش دهید